Formularz zamówienia

Prosimy o wypełnienia poniższego formularza zamówienia. Poniższe dane zostaną użyte na fakturze.

Po otrzymaniu od nas maila potwierdzającego poprosimy Cię o wpłatę 400zł zadatku.

W razie pytań dzwoń: 602 460 782 lub pisz kontakt@weblovers.pl

REGULAMIN WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ (BLOG, WIZYTÓWKA, STRONA+)

Podstawowe informacje:

 1. Czas przygotowania projektu do 6 dni roboczych od momentu otrzymania niezbędnych informacji do wykonania strony:
 • – brief
 • – teksty
 • – grafika
 1. cechy strony:
  • responsywna
  • z indywidualnym układem strony
 2. do każdej strony (gdy Zamawiający nie posiada) Wykonawca zapewni:
 • – hosting dla zamawianej strony (przez okres 6 miesięcy)
 • – domena .pl (inna po ustaleniu z zamawiającym)
 • – skrzynka pocztowa w domenie
 1. Gwarancja
  • dożywotnia (w przypadku utrzymywania strony na naszym hostingu)
  • w innym przypadku – 1 rok
 2. Niezbędne licencje (jeśli są użyte)
  • 1 rok

PAKIETY

Do zamawianej usługi wykonania strony internetowej zalicza się:

 • wykonanie responsywnej strony, z indywidualnym układem elementów strony internetowej
 • zainstalowanie panelu administracyjnego, opartego o CMS WordPress, umożliwiającego edycję strony:
 • dodawanie/edytowanie/usuwanie kolejnych podstron,
 • dodawanie/edytowanie/usuwanie pozycji w menu,
 • dodawanie/edytowanie/usuwanie elementów graficznych i tekstów.
 • strona będzie zawierać takie elementy jak:
 • formularz kontaktowy
 • mapę
 • menu
 • favikonę
 • rejestrację i konfigurację domeny (.pl) lub innej po uzgodnieniu
 • indeksację wykonanej strony w wyszukiwarce Google
 • optymalizację strony zgodnie z aktualnymi standardami
 • hosting strony internetowej wraz ze skrzynkami pocztowymi przez okres sześciu miesięcy (licząc od daty zakupu pakietu)

Dla PAKIETU BLOG dodatkowo:

 • blog,
 • stronę „o mnie”,

Dla PAKIETU WIZYTÓWKA dodatkowo:

 • układ „lending page” lub do 6 podstron.

Dla PAKIETU STRONA+dodatkowo:

 • moduł integrujący z portalami społecznościowymi,

*Nie wszystkie elementy muszą znaleźć się finalnie na stronie – do ustalenia z Zamawiającym.

**Elementy niewymienione wyżej także zostaną wykonane po uprzednim mailowym uzgodnieniu z Zamawiającym

Przebieg wykonania strony

 1. Po wyborze i wypełnieniu formularza Wykonawca prześle do Zleceniodawcy potwierdzenie oraz dane do wpłaty zadatku
 2. Po opłaceniu zadatku Wykonawca prześle do Zleceniodawcy brief (za pośrednictwem poczty email) celem zebrania informacji o tworzonej stronie.
 3. Przed przystąpieniem do wykonywania strony Zleceniodawca prześle teksty oraz grafiki, które mają zostać umieszczone na stronie (nie jest to punk obowiązkowy lecz zalecany – praca na docelowych tekstach i grafikach pozwoli na lepsze ułożenie poszczególnych elementów na stronie)
 4. W terminie do pełnych sześciu dni roboczych (liczonych od momentu kiedy wykonawca otrzyma brief oraz zadatek oraz (nie obowiązkowo) teksty i grafiki) Wykonawca wykona projekt strony internetowej.
 5. Etap poprawek
  1. Zleceniodawca może przesłać poprawki (bądź zatwierdzić projekt) za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@weblovers.pl
  2. Ilość zmian nie jest limitowana
  3. Wykonawca naniesie zmiany w okresie do 3 dni roboczych (gdy ilość czasu potrzebna na poprawki okaże się niewystarczająca Wykonawca może przedłużyć ten okres do 5 dni roboczych o czym poinformuje Zamawiającego)
  4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 2 serii nielimitowanych ilościowo zmian w projekcie strony internetowej.
  5. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania uwag w przypadku gdy te nie są możliwe do wykonania z przyczyn technicznych lub gdy z treści uwag wynika, iż na etapie ich realizacji może dojść do złamania obowiązującego prawa.
 6. Po akceptacji przez Zleceniodawcę projektu strony internetowej Wykonawca w okresie do 3 dni roboczych umieści stronę na hostingu wykonawcy.
 7. Za wykonanie przedmiotowego zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
  799zł – pakiet BLOG
  988zł – pakiet WIZYTÓWKA
  1199 – pakiet STRONA +
 1. Pozostałą część należności (po odjęciu zadatku) Zleceniodawca wpłaci po ukończeniu przedmiotowego zlecenia na podstawie otrzymanej faktury.
 2. Po zaksięgowaniu całości wpłaty Wykonawca zobowiązuje się do przekazania plików źródłowych oraz w przypadku korzystania z hostingu Wykonawcy również haseł do strony/hostingu) lub dostępu do nich.

Prawa autorskie

 1. Z chwilą opłacenia całości należności za wybrany pakiet Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę całość praw autorskich stworzonego działa jakim jest strona internetowaa także innych elementów przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy jedynym wyjątkiem są elementy objęte osobną licencją.

Reklamacje

 1. Strona internetowa zostanie objęta dożywotnią gwarancją w przypadku gdy ta znajduje się na serwerach utrzymywanych przez Wykonawcę. W sytuacji gdy strona zostanie przeniesiona na inny serwer strona nie jest objęta gwarancją.
 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów na stronie internetowej, powinny one zostać zgłoszone wysyłając e-mail na adres kontakt@weblowers.pl . Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w najbliższym możliwym terminie.

Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Wykonawcę zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Podstawową zasadą wykonawcy jest wykorzystywanie danych wyłącznie do czynności które niezbędne są do świadczenia usług przez Wykonawcę oraz dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne (np. rejestracja domeny)

Odstąpienie od umowy

 1. Ze względu na zindywidualizowany charakter zamówienia Zleceniodawcy (na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (którą zawarł na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa).
 2. Gdy Zleceniodawca zerwie umowę nie przysługuje mu zwrot wpłaconych środków.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny. Wówczas wpłacone środki zostaną zwrócone.

Postanowienia końcowe

 1. Gdy Zleceniodawca nie opłaci całości należności za usługę w momencie przekroczenia 10 dni roboczych terminu płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do przedmiotowej strony. Strona zostanie odblokowana natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty od Zleceniodawcy.
 2. Wykonawca w stopce strony umieści informację o Wykonawcy (nazwa Wykonawcy wraz z linkiem do strony weblowers.pl), a Zleceniodawca zobowiązuje się do jej niezmieniania.
 3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania dzieła oraz przepisy prawa autorskiego.

KONTAKT

Jeśli masz pytania to skontaktuj się z nami w najwygodniejszy dla Ciebie sposób. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

biuro@weblovers.pl

123 456 789

Napisz do nas

© 2019 | weblovers.pl – WordPress i WooCommerce Warszawa, Poznań, Toruń